قوانین

قوانين سايت تيک لند
تيک لندر پيرو قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است و بايد تمامي عملکردهاي اعضا و تبليغات انجام شده در سايت نيز پيرو قوانين جمهوري اسلامي ايران باشند
شما فقط مي توانيد داراي يک حساب کاربري (با يک نام و نام خانوادگي که غير قابل ويرايش خواهد بود) در تمامي شرايط باشيد.
اگر شما بيشتر از يک حساب براي خود ايجاد کنيد بدون توجه به نوع وضعيت حساب يا موجودي شما ، تمامي حساب هاي ايجاد شده شما مسدود و و حذف خواهد شد و هيچگونه مبلغي به شما باز گردانده نخواهد شد
هر گونه تلاش براي استفاده از نرم افزار هاي کليک اتوماتيک به راحتي توسط کارشناسان سايت تشخيص داده شده و حساب کاربري شما بدون هيچگونه اطلاع قبلي مسدود و و حذف خواهد شد و هيچگونه وجهي به شما بازگردانده نخواهد شد.
تمامي واريزها از طرف وب سايت حد اکثر ظرف ?? ساعت کاري بعد از درخواست برداشت شما بصورت پايا انجام خواهد شد.
حداقل برداشت موجودي ۱۵۰۰۰ تومان (۱۵۰.۰۰۰ ريال) مي باشد.
مديريت تيک لند و يا اعضاي گروه پشتيباني اجازه معلق کردن يا بستن حساب شما را در هر لحظه براي هر دليلي و بدون اطلاع قبلي داراست. اگر شما در هر صورتي از نوع تقلب يا تخلف دست داشته باشيد ، حساب شما بدون اطلاع قبلي پاک خواهد شد و هيچگونه وجهي مستر نخواهد شد.
شما بايد به خاطر داشته باشيد که شما کارمند تيک لند نخواهيد بود و هيچ قرارداد کاري نيز با تيک لند نخواهيد داشت .
ما بصورت خيلي ساده يک واسطه از شما بين اسپانسرها (تبليغات کننده) و کاربران (کليک کننده ها ) ميسازيم. ضمنا شما و تيک لند اجازه قطع رابطه را در هر لحظه با يکديگر داريد.
هرگونه اتهام بدون مدرک ، ارعاب ، تهديد و يا بي احترامي به تيک لند و يا افراد تحت استخدام تيک لند چه در اينجا و چه در جاهاي ديگر منجر به بسته شدن حساب شما به صورت موقتي و يا هميشکي خواهد شد.
اکانت کاربراني که ۶۰ روز از آخرين ورود آنها به پروفايل گذشته باشد و فعاليت نداشته باشند مسدود و حذف خواهد شد.
در صورتي پرسانت از افراد معرفي شده دريافت ميکنيد که در همان روز حداقل ۱ آگهي را بازديد کرده باشيد
درخريد از تيک لند دقت نماييد که پکيج هاي خريداري شده به هيچ عنوان مسترد نميگردد .
مسئوليت آگهي هاي ثبت شده به عهده ثبت کننده آگهي ميباشد و تيک لند هيچگونه مسئوليتي بايت ثبت آگهي ها و سايت ها نداشته و هرگونه مشکل بايد از طريق ثبت کننده آگهي مرتفع گردد.
با استفاده از خدمات سايت تيک لند شما تاييد کرده ايد که شرايط و قوانين سايت را پذيرفته ايد
محصولات و خدمات غير قابل تبليغ در تيک لند

بطور کلي امکان تبليغ محصولات و يا خدماتي که ارائه آن طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران غير قانوني باشد در شبکه تبليغاتي تيک لند ميسر نمي باشد.