درباره ما

سايت تيک لند در تابستان ۹۹ راه اندازی شده و سعی داريم تا همه بتوانند در اين سايت به کسب و کار رونق بخشيده و کسب در آمدهای بالا داشته باشند. با توجه به دوران بيماریي کورونا و افت شديد بازار و کسب و کارها بر آن شديم تا
با راه اندازی اين سايت کمک به تبليغ کسب و کارها با هزينه بسيار مناسب و از طرفی کسب در آمد برای بازديد کنندگان تبليغات داشته باشيم.
با اميد موفقيت روز افزون برای همه